Firma Fconcept zapewnia naszym Klientom dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wykonanych mebli. W przypadku wystąpienia wady zobowiązujemy się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu. Gwarancja ta nie dotyczy, gdy meble lub elementy uzupełniające są obciążone większym ciężarem niż dopuszcza producent lub w inny sposób są użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.


  • W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Firmy usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
  • Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się
   u Klienta.
  • W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację kuchni, wmontowany zostanie element zastępczy.
  • W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu na element wolny od wad.
  • Reklamacje będą załatwiane w terminie 30 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania przez producenta.
  • W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu.
  • Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów zabudów meblowych, Klient zobowiązany jest zgłosić w momencie przekazania mebli Klientowi do użytkowania. Nie zgłoszenie reklamacji zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli.
  • Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy przedstawiciel Firmy zgłosił się u Klienta w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Klienta.
  • Jeżeli Klient dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
  • Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli.
  • Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika kuchni i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.
  • Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli kuchennych wynikłe z: niewłaściwego transportu mebli transportem Klienta, niewłaściwego przechowywania mebli przez Klienta po przyjęciu dostawy, użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów, braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,niewłaściwego zamontowania w zabudowie kuchennej urządzeń (w przypadku samodzielnego montażu),odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych,uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, otarcia, zarysowania, itp.),długotrwałego kontaktu z wodą / wilgocią (zalanie),długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C),długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30°C),bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,nadmiernego przeciążenia (również stawanie lub siadanie na blacie roboczym) samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta.
  • Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, Firma Fconcept zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.
  • Wady nie objęte gwarancją mogą zostać usunięte odpłatnie.
  • Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne
   w stosunku do prezentowanych prototypów.
  • Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.
  • Część oferowanych frontów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia oraz sęczki. Te charakterystyczne właściwości dla materiału pochodzenia naturalnego, odróżniają drewno od tworzyw wytwarzanych sztucznie i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
  • Uwarunkowania technologiczne frontów meblowych wpływają na dopuszczenie do wystąpienia na powierzchni jednego metra kwadratowego frontu wgnieceń i/lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości 0,3 mm w ilości 4 sztuk.
  • Również obrzeża PCV mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji naszych mebli, co jest spowodowane używanymi przez producentów technologiami.
  • Z powodów niezależnych od firmy Fconcept, niektóre elementy takie jak np. kolor czy rodzaj blatu lub frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta. W takim przypadku (przy reklamacji uznanej), Klient ma prawo wybrać substytucyjny materiał z aktualnej oferty firmy.

Należy mieć na uwadze, iż decydując się na określony rodzaj materiału oraz klasę akcesoriów,
z których mają być wykonane meble, wybieramy również określoną kulturę i komfort pracy, wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne.